Ketua dan Pengelola

Selvia David Richard, S.Kep.,Ns, M.Kep

Ketua STIKES RS Baptis


Srinalesti Mahanani, S.Kep., Ns., M.Kep

Pembantu Ketua I Bidang Akademik


Dewi Ika Sari H.P, S.ST., M.Kes

Pembantu Ketua II Bidang Keuangan


Yoyok Febrijanto, S.Kep., Ns., M.Pd

Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan


“If you cannot do great things, do small things in a great way.”
Napoleon Hill